GOOJARA.to
SeriesAttack on Titan S4E11: Counterfeit
Season 41234567891011
Attack on Titan S4, E11 - Counterfeit

Attack on Titan S4, E11 - Counterfeit

Airdate: Sunday, February 21, 2021

Gabi and Falco escape from prison. Without a clue where they should go, they receive help from none other than the devils they despise. Meanwhile, Floch's mind is shifting gears.

Cast: Natsuki Hanae, Koji Hiwatari, Yoshimasa Hosoya, Marina Inoue, Yui Ishikawa, Yûki Kaji, Hiroshi Kamiya, Takehito Koyasu, Toshiki Masuda, Masaya Matsukaze, Kenshô Ono, Romi Pak, Mitsuki Saiga, Jirô Saitô, Ayane Sakura